Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Uppföljning inköps- och upphandlingspolicy

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Muntlig återrapport räddningsnämndens arbete

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Information HR-nämnden

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

9

Överlåtelse av kontrollansvar Norrlands fruktvin AB, Ånäset

Dnr: 0

10

Försäljning Bygdeå industrihus (Telecenter Bygdeå)

Dnr: 0

12

Genomförande och investeringstillstånd ny förskola Robertsfors

Dnr: 0

13

Motion 3/2018 - Revidering av Hallmanska planen i Robertsfors tätort

Dnr: 0

Dnr: 0

15

Slutrapport av förstudien ”Högtryckscentrum i Robertsfors kommun”

Dnr: 0

20

Utökad gemensam överförmyndarnämnd i Umeåregionen - Örnsköldsviks kommuns inträde

Dnr: 0

22

Begäran att upphäva tidigare beslut om nytt insamlingssystem av hushållsavfall i Robertsfors kommun

Dnr: 0

23

Inköp av mark - Överklinten 2:4

Dnr: 0

26

Val av biträdande säkerhetsskyddschef

Dnr: 0

27

Uppföljning av internkontrollplan sociala utskottet

Dnr: 0

28

Förutsättningar för hemtjänst utan biståndsprövning i Robertsfors kommun

Dnr: 0

31

Beslut om delegation

Dnr: 0

33

Handlingsplan Digitalisering

Dnr: 0

34

Upphandling verksamhetssystem

Dnr: 0

39

Busskort för det kommunala aktivitetsansvaret

Dnr: 0

42

Delgivningar

Handlingen saknar filer