Dnr: 0

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information - Arbetsmarknadsenheten 2019

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Information - Kompetensförsörjningsbehov

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Information - Region Västerbotten, återrapport regionbildning 2018

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Avrapportering rådens arbete

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

9

Budget 2019 och plan 2020-2021

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

10

Uppdatering gällande upphandling av skolskjuts och kollektivtrafik

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

Dnr: 0

12

Inrättande av kommungemensam mottagningsenhet för samordnat mottagande av nyanlända elever

Dnr: 0

18

Extra investering 2018 IT stadsnät

Dnr: 0

21

Delgivningar

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

22

Övriga frågor

Handlingen saknar filer