Dnr: 0

1

Ärendelista

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Information Norrbotniabanans noder

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Information Samhällsgalan

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Information Robo rörande stiftelsens förvaltning och utveckling

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Muntlig återrapport räddningsnämndens arbete

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Uppföljning ekonomi

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Ramjustering mellan verksamhetsrader inom kommunstyrelsens budget för 2018

Dnr: 0

11

Förslag till taxeändring för renhållning

Dnr: 0

12

Revidering av Slamtaxan

Dnr: 0

18

Hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område, Överklinten, Åkullsjön, Ånäset, Flarken, Sikeå, Bygdeå och Ratan

Dnr: 0

19

Delegationsordning sociala sektorns verksamhetsområde

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

20

Förordnande om kompletterande beslutanderätt

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

21

Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret

Dnr: 0

24

Överenskommelsen om stöd till jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020

Dnr: 0

25

Lotterikontrollant

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

26

Delgivningar