Dnr: 0

1

ÅRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Redovisning av projekt

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Redovisning angående planering Musikskolan 60 år

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

5

Redovisning av HR-systemet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

6

Kollektivtrafiken i länet

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

7

Diskussion nästa steg budgetprocessen

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Kråkan 1 - Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd - Allmänheten, Brukspatronen Kök & Bar KB

Dnr: 0

9

Uppdrag handlingsplan Strategi för hälsa

Dnr: 0

Dnr: 0

12

Uppsiktsplan 2018 - Kommunstyrelsen

Dnr: 0

20

Val av politiska representanter till projekten ”Actions for Gender Equality” samt ”Actions for Gender Equality – Steering Group”

Dnr: 0

21

Kommunstyrelseseminarium

Dnr: 0

22

Årsstämma - Norrbotniabanan AB

Dnr: 0

23

Delgivningar

Dnr:

24

Handlingen saknar filer