Dnr: o

1

ÄRENDELISTA

Dnr: 0

2

Val av justerare

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

3

Lars Tapani information ang gemensam nämnd räddningstjänsten. Utgår!

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

4

Karina Folkesson från Svenskt Näringsliv, presenterar senaste företagarenkäten

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

8

Avgift nutritionsprodukter till personer fyllda 18 år i ordinärt boende och särskilt boende

Dnr: 0

9

Revidering 2017 av Ledningssystem för kvalitet i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården

Dnr: 0

10

Kommunstyrelsens styrkort 2018

Handlingen saknar filer

Dnr: 0

12

Borgensåtagande för nyproduktion av hyreshus i Robertsfors

Dnr: 0

15

Ställningstaganden rörande sträckning Norrbotniabanan Robertsfors kommun

Dnr: 0

19

Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Ånäset

Dnr: 0

20

Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Djäkneboda

Dnr: 0

22

Val av säkerhetsskyddschef samt ersättare

Dnr: 0

25

Medborgarförslag 7-2016 Starta upp ett regemente i före detta Element Six lokaler

Dnr: 0

26

Svar Medborgarförslag 8-2016 Odlingslott i Ånäset

Dnr: 0

27

Svar Medborgarförslag 2-2017 B-körkort för alla

Dnr: 0

28

Svar Medborgarförslag 5-2017 Bygg en Natur-parkourbana med inslag av thougest träning i Ånäset

Dnr: 0

29

Delgivningar